Producenci
Promocje
Mobilny podnośnik samochodowy PowerLIFT z systemem "Lift&Move" Astra
Mobilny podnośnik samochodowy PowerLIFT z systemem "Lift&Move" Astra
31 167,00 zł 29 608,00 zł 25 339,02 zł 24 071,54 zł
zestaw
Pełnotwarzowa maska Air Vision 5000 z regulatorem powietrza i filtrem węglowym SATA
Pełnotwarzowa maska Air Vision 5000 z regulatorem powietrza i filtrem węglowym SATA
3 754,85 zł 3 038,10 zł 3 052,72 zł 2 470,00 zł
zestaw
Magic fix Colad
Magic fix Colad
81,79 zł 47,97 zł 66,50 zł 39,00 zł
opakowanie
Kombinezon lakierniczy nylonowy wielokrotnego użytku Tander
Kombinezon lakierniczy nylonowy wielokrotnego użytku Tander
46,66 zł 35,00 zł 37,93 zł 28,46 zł
Podnośnik nożycowy średniego podnoszenia PowerLIFT Astra
Podnośnik nożycowy średniego podnoszenia PowerLIFT Astra
24 714,00 zł 23 478,00 zł 20 092,68 zł 19 087,80 zł
zestaw
Zestaw diagnostyki do pęknięć aluminium ARDROX 9D1B - wywoływacz Wielander + Schill
Zestaw diagnostyki do pęknięć aluminium ARDROX 9D1B - wywoływacz Wielander + Schill
187,14 zł 125,00 zł 152,15 zł 101,63 zł
szt.
Polerka rotacyjna DS70 Hamach 70 mm - produkt używany
Polerka rotacyjna DS70 Hamach 70 mm - produkt używany
1 116,22 zł 257,00 zł 907,50 zł 208,94 zł
szt.
Papier ścierny na rolce 115mm x 23m P80 Hamach
Papier ścierny na rolce 115mm x 23m P80 Hamach
96,55 zł 47,35 zł 78,50 zł 38,50 zł
szt.
Papier ścierny na rolce 115mm x 23m P120 Hamach
Papier ścierny na rolce 115mm x 23m P120 Hamach
96,55 zł 44,89 zł 78,50 zł 36,50 zł
szt.
Papier ścierny na rolce 115mm x 23m P150 Hamach
Papier ścierny na rolce 115mm x 23m P150 Hamach
96,55 zł 42,43 zł 78,50 zł 34,50 zł
szt.
Mobilny podnośnik samochodowy miniLIFT & move Astra
Mobilny podnośnik samochodowy miniLIFT & move Astra
15 551,00 zł 14 773,00 zł 12 643,09 zł 12 010,57 zł
zestaw
Szlifierka pneumatyczna do krążków Wielander + Schill
Szlifierka pneumatyczna do krążków Wielander + Schill
1 666,17 zł 922,50 zł 1 354,61 zł 750,00 zł
szt.
Zwroty i reklamacje

ZWROTY I REKLAMACJE

Szanowny Kliencie, zapraszamy do szczegółowego zapoznania się z pełnym REGULAMINEM naszego sklepu internetowego.

PRAWO ODSTĄPIENIA OD UMOWY

 Na poniższych zasadach, Klient ma prawo odstąpić od zawartej Umowy sprzedaży w ciągu 14 dni bez podania przyczyny:

 1. Klient będący Konsumentem jak również Przedsiębiorca z uprawnieniami Konsumenta może w terminie 14 dni odstąpić od Umowy sprzedaży bez podania jakiejkolwiek przyczyny.
 2. Bieg terminu rozpoczyna się od dostarczenia Produktu Konsumentowi/Przedsiębiorcy z uprawnieniami Konsumenta lub wskazanej przez niego osobie innej niż dostawca.
 3. W przypadku Umowy, która obejmuje wiele Produktów, które są dostarczane osobno, partiami lub w częściach, termin wskazany w ust. 1 biegnie od dostawy ostatniej rzeczy, partii lub części.
 4. W przypadku Umowy, która polega na regularnym dostarczaniu Produktów przez czas oznaczony, termin wskazany w ust. 1 biegnie od objęcia w posiadanie pierwszej z rzeczy.
 5. Konsument/Przedsiębiorca z uprawnieniami Konsumenta może odstąpić od Umowy, składając Sprzedawcy oświadczenie o odstąpieniu od Umowy. Do zachowania terminu odstąpienia od Umowy wystarczy wysłanie przez Konsumenta/Przedsiębiorcę z uprawnieniami Konsumenta oświadczenia przed upływem tego terminu.
 6. Oświadczenie może być wysłane za pomocą tradycyjnej poczty, bądź drogą elektroniczną poprzez przesłanie oświadczenia na adres e-mail Sprzedawcy lub przez złożenie oświadczenia na stronie internetowej Sklepu - dane kontaktowe Sprzedawcy zostały określone w § 3 Regulaminu. Oświadczenie można złożyć również na formularzu, którego wzór stanowi załącznik nr 1 do Regulaminu oraz załącznik nr 2 do ustawy z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta (Dz.U.2019.134 t.j.), jednak nie jest to obowiązkowe.

 

Skutki odstąpienia od Umowy sprzedaży:  

 1. W przypadku odstąpienia od Umowy zawartej na odległość Umowę sprzedaży uważa się za niezawartą.
 2. W przypadku odstąpienia od Umowy sprzedaży Sprzedawca zwraca Konsumentowi/ Przedsiębiorcy z uprawnieniami Konsumenta niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania stosownego oświadczenia o odstąpieniu od Umowy sprzedaży, wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostarczenia Zamówienia, z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Konsumenta/Przedsiębiorcę z uprawnieniami Konsumenta sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedawcę.
 3. Zwrotu płatności Sprzedawca dokona przy użyciu takich samych metod płatności, jakie zostały przez Konsumenta/Przedsiębiorcę z uprawnieniami Konsumenta użyte w pierwotnej transakcji, chyba że Konsument/Przedsiębiorca z uprawnieniami Konsumenta wyraźnie zgodził się na inne rozwiązanie, które nie będzie się wiązało dla niego z żadnymi kosztami.
 4. Sprzedawca może wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania Produktu z powrotem lub do czasu dostarczenia mu dowodu jego odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.
 5. Konsument/Przedsiębiorca z uprawnieniami Konsumenta powinien odesłać Produkt na adres Sprzedawcy podany w Regulaminie niezwłocznie, nie później niż 14 dni od dnia, w którym poinformował Sprzedawcę o odstąpieniu od Umowy sprzedaży. Termin zostanie zachowany, jeśli Konsument odeśle Produkt przed upływem terminu 14 dni.
 6. Konsument/Przedsiębiorca z uprawnieniami Konsumenta ponosi bezpośrednie koszty zwrotu Produktu, także koszty zwrotu Produktu, jeśli ze względu na swój charakter Produkt ten nie mógł zostać w zwykłym trybie odesłany pocztą.
 7. Konsument/Przedsiębiorca z uprawnieniami Konsumenta odpowiada tylko za zmniejszenie wartości Produktu wynikające z korzystania z niego w sposób inny niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Produktu.

W przypadku gdy ze względu na charakter Produktu nie może on zostać odesłany w zwykłym trybie pocztą, informacja o tym, a także o kosztach zwrotu Produktu, będzie się znajdować w opisie Produktu w Sklepie.

Prawo do odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje Konsumentowi/Przedsiębiorcy z uprawnieniami Konsumenta w odniesieniu do Umowy: 

 1. W której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji Konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb.
 2. W której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu.
 3. W której przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia.
 4. O świadczenie usług, jeżeli Sprzedawca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą Konsumenta, który został poinformowany przez rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez Sprzedawcę utraci prawo odstąpienia od Umowy.
 5. W którym cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którym Sprzedawca nie sprawuje kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od Umowy.
 6. W której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami.
 7. W której przedmiotem świadczenia są napoje alkoholowe, których cena została uzgodniona przy zawarciu umowy sprzedaży, a których dostarczenie może nastąpić dopiero po upływie 30 dni i których wartość zależy od wahań na rynku, nad którymi Sprzedawca nie ma kontroli.
 8. W której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu.
 9. O dostarczanie dzienników, periodyków lub czasopism, z wyjątkiem umowy o prenumeratę.
 10. O dostarczenie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą Konsumenta/Przedsiębiorcy z uprawnieniami Konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez Sprzedawcę o utracie prawa odstąpienia od Umowy.

REKLAMACJE

W przypadku wystąpienia wady zakupionego u Sprzedawcy Produktu, Klient ma prawo do reklamacji w oparciu o:

 1. przepisy dotyczące rękojmi (art. 556 - 576) w ustawie z dnia 23 kwietnia 1964 roku Kodeks cywilny oraz przepisy ustawy z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta;
 2. gwarancję jakości udzieloną przez Sprzedawcę na zasadach określonych Regulaminie.

W Umowach sprzedaży zawieranych z Przedsiębiorcami odpowiedzialność Sprzedawcy z tytułu rękojmi jest wyłączona zgodnie z art. 558 § 1 KC. Wyłączenie to nie znajduje zastosowania względem Przedsiębiorcy z uprawnieniami Konsumenta.

Reklamacja może zostać złożona przez Klienta w dowolnej formie, na przykład:

 • Pisemnie na adres: ul. Podmiejska 31, 41-940 Piekary Śląskie.
 • W formie elektronicznej za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: kontakt@lakiernik.store

Zaleca się podanie przez Klienta w opisie reklamacji:

 • Informacji i okoliczności dotyczących przedmiotu reklamacji, w szczególności rodzaju i daty wystąpienia wady.
 • Wskazania podstawy prawnej reklamacji tj. czy reklamacja jest składana w ramach udzielonej gwarancji czy w oparciu o przepisy o rękojmi.
 • Żądania sposobu doprowadzenia Produktu do zgodności z Umową Sprzedaży lub oświadczenia o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od Umowy Sprzedaży w przypadku wskazania przepisów o rękojmi jako podstawy reklamacji.
 • Danych kontaktowych składającego reklamację – ułatwi to i przyspieszy rozpatrzenie reklamacji przez Sprzedawcę.
 • Zdjęć i/lub materiału wideo uwidaczniających wadę.

 

Wymogi podane powyżej mają formę jedynie zalecenia i nie wpływają na skuteczność reklamacji złożonych z pominięciem zalecanego opisu reklamacji. 

Sprzedawca ustosunkuje się do reklamacji Klienta niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia jej złożenia.

Klient, który wykonuje uprawnienia z tytułu rękojmi, jest obowiązany dostarczyć Produkt wadliwy na adres: ul. Podmiejska 31, 41-940 Piekary Śląskie. W przypadku Klienta będącego Konsumentem/ Przedsiębiorcą z uprawnieniami Konsumenta koszt dostarczenia Produktu ponosi Sprzedawca. Jeżeli ze względu na rodzaj Produktu lub sposób jego zamontowania dostarczenie Produktu przez Klienta byłoby nadmiernie utrudnione, Klient obowiązany jest udostępnić Produkt Sprzedawcy w miejscu, w którym Produkt się znajduje.

Klient, który wykonuje uprawnienia z tytułu gwarancji, jest obowiązany dostarczyć Produkt wadliwy na adres: ul. Podmiejska 31, 41-940 Piekary Śląskie. Koszt dostarczenia Produktów do naprawy pokrywa Klient.

Mogą Państwo skorzystać z wzoru formularza reklamacji, jednak nie jest to obowiązkowe.

Wzór formularza reklamacji - formularz do wydrukowania, wypełnienia i wysłania - pamiętaj jednak, że możesz też zadzwonić czy wysłać maila.

Wzór formularza zwrotu - formularz do wydrukowania, wypełnienia i wysłania - pamiętaj jednak, że możesz też zadzwonić czy wysłać maila.

 

Newsletter
Podaj swój adres e-mail, jeżeli chcesz otrzymywać informacje o nowościach i promocjach.
Twoje dane będą przetwarzane zgodnie z naszą polityką prywatności
do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper Premium